İçeriğe geçmek için "Enter"a basın
Dr. Ömer Faruk İŞLEYEN Medikal Malpraktis Derneği Başkan Yardımcısı

Dr. Ömer Faruk İşleyen: Sağlıkta Şiddet Birlik Doktrini

 

Eğitim, birçok toplumun sosyolojik anlamda gelişiminin en temel öğesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin bilgi, tecrübe ve ahlaki anlamda üst kimliğe ulaşımıyla, bağlı bulundukları küçük toplumsal grupları felsefik ve sosyolojik anlamda geliştirip sonraki nesillere dolaylı bir kalıtım oluşturma gibi kutsal bir sonucu olabilmektedir.

Bazı ülkelerde olduğu gibi eğitim politikaları siyasal doktrinden etkilenebilen esnek bir yapıya sahipse eğitim görmüş aydın kesime karşı sosyal anlamda saygı göstermeyen farklı sosyolojik gruplar ortaya çıkabilmektedir.

Günümüzde hastanede yaşama raddesinde kendi hayatlarını, başka yaşamlar için duygusal anlamda feda eden sağlık çalışanlarının bu emeklerine karşılık her hastaneye gelişlerinde fiziksel veya psikolojik şiddet görebilme korkusu yaşamaları toplumun bu eğitim eksikliğini açıkça gözler önüne sermektedir.

Neredeyse her gün ülkenin genelinde olan bu şiddet olaylarının ve nefretin sosyolojik boyutu düşünüldüğünde bu şiddetleri durdurmak için hukuki caydırıcı metotların tamamen yeterli olmayacağı net bir şekilde anlaşılmaktadır.

‘Eğitimin asıl büyük amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir’ der ünlü İngiliz düşünür Herbert Spencer. Ülkenin eğitimli profilini oluşturan sağlık çalışanlarının eğitimin eylem boyutunu kullanarak şiddet olaylarını durdurmak için birlik olmaları bu anlamda büyük önem taşımaktadır.

Sağlık hukuku alanında uzman avukat ve doktor kadrosuyla Medikal Malpraktis ve Yüksek Sağlık Hukuku derneklerine, sağlıkta şiddet konusunda birlik olma amacıyla bütün sağlık çalışanlarını davet etmekteyiz.

Unutmayın, sağlık çalışanlarının operatif gücü olarak sizlerin her zaman yanındayız…

Dr. Ömer Faruk İŞLEYEN
Medikal Malpraktis Derneği Başkan Yardımcısı